KEO SILICONE
EUROONE

Nhận giải thưởng
Thưởng Hiệu - Nhãn Hiệu
nổi tiếng Đất Việt 2019.

Keo chất bền chắc

Sự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình

VIEW MORE

VỀ CHÚNG TÔI

Sản phẩm nổi bật

Lấy nhân viên làm gốc – Lấy khách hàng làm trung tâm

Với nhân viên – Chúng tôi hiểu rằng, người lao động là sức mạnh, là tinh hoa của mỗi doanh nghiệp…….

  Tuân thủ pháp luật, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử trong công việc, lời nói luôn đi liền với hành động…

Quyết tâm trở thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu kết dính hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng & dịch vụ, phân phối keo với giá thành cạnh tranh, phát huy thế mạnh về năng lực chuyên môn….

Là doanh  nghiệp sản xuất, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu – phát triển & hoàn thiện sản phẩm, để nâng cao tính cạnh tranh & mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng….